voorpagina

Heeft het RWONL nog een toekomst? Een nieuw dagelijks bestuur maakt de doorstart (UPDATE)

Het feit dat zowat het ganse dagelijks bestuur met pensioen ging/gaat, heeft er voor gezorgd dat wij eventjes een pauze hebben moeten inlassen.
Omdat er toch regelmatig nog gevraagd wordt hoe het verder moet met het overleg en er af en toe zelfs onderwerpen worden aangebracht, hebben wij besloten dat wij misschien toch een doorstart moeten maken. De “gepensioneerden” zouden dit nog een tijd kunnen ondersteunen tot er weer een nieuw dagelijks bestuur aan de kar kan trekken.

Steeds groter aanbod groeptherapie

Steeds vaker bieden verschillende diensten binnen de welzijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg groepstherapie aan. Om dit aanbod te verduidelijken heeft het RWONL een pagina ter beschikking gesteld waar zowel verwijzers als mogelijke deelnemers een overzicht krijgen.
Het overzicht is op verschillende manieren te ordenen (aanbieder, doelgroep, locatie, startdatum,...) en is te vinden via volgende link: groepen.welzijnsoverleg.be
 

Abonneren op voorpagina