Heeft het RWONL nog een toekomst?

Het feit dat zowat het ganse dagelijks bestuur met pensioen ging/gaat, heeft er voor gezorgd dat wij eventjes een pauze hebben moeten inlassen.
Omdat er toch regelmatig nog gevraagd wordt hoe het verder moet met het overleg en er af en toe zelfs onderwerpen worden aangebracht, hebben wij besloten dat wij misschien toch een doorstart moeten maken. De “gepensioneerden” zouden dit nog een tijd kunnen ondersteunen tot er weer een nieuw dagelijks bestuur aan de kar kan trekken.
In een korte vragenlijst die aan een aantal medewerkers van de participerende organisaties werd gemaild, werd de nood aan dergelijk overleg bevraagd. Er werd zowel gepeild naar de nood van de afzonderlijke deelnemers als naar die van hun organisatie. Ook probeerden wij zicht te krijgen op de eventuele graad van participatie: deelnemen aan de vergaderingen, lid zijn van een werkgroep, lid zijn van het dagelijks bestuur of helemaal niet meer deelnemen.

Op dinsdag 21 mei is er van 13:30 tot 16:00 een RWONL gepland in Provinciaal Domein Dommelhof in (Neer)Pelt. Op de agenda staan een voorstelling van de VDIP projecten en de toekomst van het RWONL. De resultaten van de bevraging zullen hierin zeker aan bod komen.

publicatiedatum: 
25.04.2019 - 11:10